REPARATION

Licensierade reparationer av EUR-pallar enligt fordringarna i UIC Code 435-4.

Certifierat av Det Norske Veritas (DNV) sedan 1982. Licens nr. A 21.

 

Vi reparerar EUR-pallar med högst 4 fel. I de fall lastpallen omfattas av flera fel utrangeras den och blir till s. k. B-pall, som “avidentifieras” genom att märkningarna på EUR-klossarna övermålas. Pallar av sämre kvalitet än s. k. B-pallar skrotas och kasseras. Kasserade lastpallar återvinns genom flisning.

Kontakta Oss

Tel: 08-554 909 93  |  E-post: info@renovaab.se

 

Berätta lite om vad du är intresserad av,
så kontaktar vi er med förslag.

#pallservice

Tel: 08-554 909 93  |  E-post: info@renovaab.se

 

© 2018 by RenewMe Design & Media.